Electriciteit moet groener, kies daarom vandaag nog voor groene stroom!

Windenergie

Windenergie is eigenlijk iets bijzonder moois. We hebben met windenergie immers de mogelijkheid om te voorzien in onze dagelijkse behoefte aan elektriciteit door eenvoudigweg gebruik te maken van het fenomeen dat we wind noemen.

Vanaf het ogenblik dat er onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden van wind op vlak van het opwekken van energie is gebleken dat het de toekomst van de energievoorziening veilig kan stellen. Wind is immers een fenomeen die we niet alleen overal op onze planeet vinden, het is ook nog eens een fenomeen die altijd zal blijven bestaan. Wetenschappers zijn het er over eens dat wind een belangrijk onderdeel van ons weerbeeld vormt en dat de kans dat het ooit minder wordt bijzonder klein is. Sterker nog, heel wat voorspellingen wijzen er vandaag de dag op dat de windkracht de komende jaren alleen maar verder kan toenemen.

Hoe wordt windenergie eigenlijk opgewekt?

Laat ons in eerste instantie maar eens dieper ingaan op de vraag hoe windenergie nu precies wordt opgewekt. Wanneer u vaak onderweg bent is de kans groot dat u reeds zogenaamde windturbines heeft gezien. Een windturbine (ook wel windmolen genoemd) is een grote, dunne constructie waar zogenaamde wieken aan bevestigd zijn. Door de windsnelheid worden deze wieken aan het draaien gezet waardoor er een bepaalde beweging ontstaat. Het is deze beweging die er voor zorgt dat er energie kan worden opgewekt. Hoewel we misschien zouden kunnen denken dat gebruikmaken van windenergie iets nieuws is, is dat niet het geval. We weten bijvoorbeeld dat ook in vroegere tijden het principe van de windturbine reeds werd toegepast. Het ging dan echter niet om het opwekken van elektriciteit, maar wel om het maken van bijvoorbeeld meel of het uitvoeren van bepaalde dag dagelijkse taken zoals het wassen van kledij. Hoewel het principe achter windenergie dus niet nieuws is, is het wel wonderbaarlijk dat er op een dergelijke manier elektriciteit kan worden opgewekt.

Hoeveel wind hebben we nodig voor groene energie?

Het spreekt voor zich dat de windkracht op een bepaald ogenblik afneemt en op een ander ogenblik terug toeneemt. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken blijven windturbines niet altijd draaien. We zouden bijvoorbeeld kunnen stellen dat een windturbine bij windkracht 10 in staat is om gigantisch veel energie op te wekken, maar in de praktijk wort er voor gekozen om de winturbines net dan stop te zetten. Op deze manier wordt voorkomen dat de windturbine overbelast raakt. De wieken moeten immers stelselmatig aan een bijzonder hoog tempo draaien terwijl de achterliggende constructie alle energie tijdig moet kunnen opwekken en afleveren. Lukt dat niet, dan ontstaat overbelasting en kan de windturbine onbruikbaar worden, iets wat men koste wat het kost wil proberen te vermijden. Wanneer er sprake is van slechts 1 beaufort, dan wordt de windturbine doorgaans ook niet aangezet. Pas vanaf het ogenblik dat er sprake is van 2 of zelfs 3 beaufort gaan de wieken draaien en kan er elektriciteit worden gemaakt.

Nadelen van windenergie

Zoals u in dit artikel tot dusver heeft kunnen lezen is windenergie vooral iets wat op grote schaal wordt geproduceerd. Er is waarschijnlijk (nog) niemand die kan zeggen dat hij beschikt over zijn eigen windturbine. Het feit dat een windturbine echter zo’n gigantische constructie is brengt niet alleen voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Er zijn doorheen de jaren bijvoorbeeld verschillende studies geweest die de impact van windturbines op het milieu hebben bestudeerd. Uit die studies is vooral naar voorgekomen dat het vooral vogels zijn die last hebben van de zogenaamde slagschaduw, maar ook voor ons mensen kunnen windturbines zorgen voor overlast.

Verstoring van de scheepvaart als voorbeeld

Wind turbines verstoren radarNeem nu bijvoorbeeld de scheepvaart. Eerder werd reeds bekend dat een windturbine de radar kan verstoren, maar dat is nog niet alles. Stel dat er binnen enkele jaren verschillende “banken” met windturbines op zee terug te vinden zijn, dan kan zelfs een aanvaring reëel worden.

Verder mogen we ook nooit vergeten dat een windturbine niet uitsluitend energie opwekt, er moet ook energie voor verbruikt worden. Alle onderdelen van de windturbine moeten immers gemaakt worden. De creatie van een windturbine is op vlak van energie een zeer intens proces en ook daar zou rekening mee gehouden moeten worden. De eerste jaren dat een windturbine draait is deze dus vooral bezig met het terug ophalen van energie die voor de bouw van de turbine werd verbruikt.

Windenergie voor particulieren

Bovenstaande is natuurlijk leuk om weten, maar als particulier bent u hier niet zoveel mee. Veel mensen stellen zich de vraag of er vandaag de dag reeds als particulier gebruik gemaakt kan worden van windenergie. Met andere woorden, heeft u de mogelijkheid om van thuis uit windenergie te gebruiken om elektriciteit op te wekken? Het antwoord op deze vraag is een beetje dubbelzinnig. In principe is het immers inderdaad mogelijk om als particulier windenergie te gebruiken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windmolens of door het installeren van een kleine constructie op uw dak.

In de praktijk zien we dat dit in Europa eigenlijk nog bijna niet wordt toegepast, net omdat er andere, bekendere, maar ook goedkopere manieren zijn om energie op te wekken. Een bekend voorbeeld is natuurlijk zonne-energie. Hoewel windenergie voor particulieren dus best mogelijk is, is de investering vaak veel te groot en / of is het te verwachten rendement te beperkt om echt rendabel te zijn. >>>Lees verder over zonne-energie.