Electriciteit moet groener, kies daarom vandaag nog voor groene stroom!

Nederlandse Energie Maatschappij

Groene Stroom Nederlandse Energie MaatschappijDat we dringend iets moeten doen om ons milieu te redden, is al lang geen nieuws meer. Groene stroom is deels een oplossing!

Jaarlijks worden meerdere films en reportages uitgebracht die de gevolgen van het broeikaseffect in beeld brengen, het veranderende klimaat en de risico’s die dit met zich meebrengt.

Vaak wordt ook uitgelegd wat we zelf kunnen doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het gaat dan om kleine en grotere verandering die we kunnen toepassen in ons dagelijkse leven.

Eén van de manieren om milieubewuster te leven, is gebruik maken van groene stroom. Er zijn verschillende leveranciers die dit aanbieden, maar het gaat niet altijd om 100% groene stroom. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij is dat wel zo. Zij leveren enkel stroom die in elk opzicht ‘groen’ genoemd kan worden.

Groene stroom

Onder groene stroom verstaan we alle stroom die op een natuurlijke manier wordt opgewekt. De Nederlandse Energie Maatschappij gaat echter een stap verder en rekent enkel die stroom tot groene stroom waarbij geen broeikasgas vrijkomt wanneer de stroom wordt opgewekt. En dit is lang niet bij alle natuurlijke bronnen het geval. Windenergie en zonne-energie komen om deze reden niet in aanmerking als stroomgenerator voor de Nederlandse Energie Maatschappij.  Deze zijn niet helemaal 100% groen.

Waterkracht daarentegen is dit wel en bijgevolg de keuze van de Nederlandse Energie Maatschappij als bron voor al zijn stroom. Om aan te geven dat de Nederlandse Energie Maatschappij voor 100% groene stroom kiest, publiceert ze bovendien jaarlijks haar energiebronnen. Op die manier biedt de Nederlandse Energie Maatschappij haar klanten de mogelijkheid om in detail te bekijken hoe ‘groen’ hun stroom juist is. Daarnaast publiceert ze ook een stroometiket voor al haar producten dat aangeeft dat alle gebruikte energie 100% groen is. Er zijn nog andere leveranciers buiten de Nederlandse Energie Maatschappij die aangeven dat producten 100% groen zijn via het stroometiket, maar vaak blijft het hier beperkt tot een enkel product en niet de leverancier als geheel. Natuurlijk is dit al een stap in de goede richting, maar wie echt iets aan het milieu wil doen, kiest voor energie waarbij geen broeikasgas of radioactief afval vrijkomt en dus ook voor de Nederlandse Energie Maatschappij.

Bovendien wil 100% groen niet zeggen dat de energie duurder is, wel integendeel. Naast prima stroom, levert de Nederlandse Energie Maatschappij ook nog eens aan prima prijzen. Met de Nederlandse Energie Maatschappij wint de klant twee keer. Hij krijgt propere betaalbare energie en een betere leefomgeving.

Milieu vriendelijke energie

De keuze voor milieu vriendelijke energie is één van de eenvoudigste manieren om een steentje bij te dragen aan de redding van ons milieu. Eigenlijk zorgt de leverancier, de Nederlandse Energie Maatschappij, voor de nodige maatregelen en hoef je zelf alleen maar van de voordelen te genieten. De Nederlandse Energie Maatschappij zorgt ervoor dat er energie gehaald wordt uit waterkracht en dat deze energie verdeeld wordt tot bij zijn klanten. Daarnaast houdt de Nederlandse Energie Maatschappij er rekening mee dat deze energie betaalbaar moet zijn zodat zoveel mogelijk gezinnen er gebruik van kunnen maken. Als klant van de Nederlandse Energie Maatschappij moet je dus gewoon kiezen voor milieu vriendelijke energie. Als de rest gaat als vanzelf.

Idealiter motiveer je ook vrienden en familie om te kiezen voor de Nederlandse Energie Maatschappij, want hoe meer mensen klant zijn, hoe meer energie op deze manier vrijgemaakt wordt en hoe gezonder onze leefomgeving. Wie momenteel een andere leverancier heeft die ‘groene’ energie levert, ziet er misschien geen voordeel in om te veranderen. Maar kijk dan eens na hoe ‘groen’ die leverancier echt is.

  • Levert hij net zoals de Nederlandse Energie Maatschappij 100% groene stroom of gebruikt hij gewoon natuurlijke bronnen?
  • Volgt hij de Nederlandse Energie Maatschappij in het gebruik van waterkracht als enige energiebron?
  • Geeft zijn stroometiket aan dat al zijn producten 100% duurzaam zijn of slechts een deel?

En als dat niet zo is, is het dan niet de moeite om de overstap naar de Nederlandse Energie Maatschappij te maken? Uiteindelijk willen we toch allemaal dat onze planeet nog een lange tijd meegaat. En daar draagt een leverancier als de Nederlandse Energie Maatschappij aan bij door verder te gaan dan enkel het gebruik van natuurlijk bronnen. De Nederlandse Energie Maatschappij denk echt aan de toekomst van onze aarde en iedereen die er op woont.

Groene Stroom NL Energie Maatschappij

Wakker worden en nu overstappen op Groene Stroom!

Wie nog twijfelt aan het nut van een leverancier zoals de Nederlandse Energie Maatschappij moet dringend zijn ogen opendoen en wakker worden. De hele heisa rond milieu en de opwarming van de aarde is geen hype. Het is een echt probleem waar we als mens iets aan moeten doen, willen we onze kinderen en kleinkinderen een toekomst bieden. De Nederlandse Energie Maatschappij is geen leverancier die gebruik maakt van een modeverschijnsel. De Nederlandse Energie Maatschappij is een leverancier die geëngageerd is en beseft dat we samen iets moeten doen om ons milieu te redden. Daarom rekent de Nederlandse Energie Maatschappij ook geen absurd hoge prijzen aan voor deze 100% groene energie.

Het doel van de Nederlandse Energie Maatschappij is zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de voordelen van deze energie en zo een echte verandering te krijgen waar we allemaal beter van zullen worden. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij is groen denken niet origineel, maar standaard. Het is een manier van denken die de Nederlandse Energie Maatschappij met haar klanten deelt. Het is ‘gewoon’ voor de Nederlandse Energie Maatschappij om rekening te houden met het milieu en om altijd de beste en de properste energie aan te bieden. De Nederlandse Energie Maatschappij is alvast wakker geworden, samen met een hoeveelheid klanten die elke dag groter wordt, want steeds meer zien we de effecten van de opwarming van de aarde en beseffen we dat het nu toch wel echt tijd is geworden om actie te ondernemen. En grote veranderingen zoals de auto laten staan, zijn niet altijd even eenvoudig door te voeren. Een energieleverancier kiezen die 100% groen is daarentegen is wel snel gedaan. En het effect is niet kleiner! De groene stroom van de Nederlandse Energie Maatschappij maakt een wezenlijk verschil voor ons allen!