Electriciteit moet groener, kies daarom vandaag nog voor groene stroom!

Groene Stroom

Groene stroomWelkom op onze website die zich gespecialiseerd heeft in groene stroom. Het leveren van duurzame energie (de officiële benaming voor Groene energie) is een prioriteit geworden voor de Nederlandse energie leveranciers.

De consument (U in dit geval) ziet vaak door de bomen het bos niet meer en heeft veel vragen als het de herkomst van groene energie betreft. Onze website heeft zich ten doel gesteld om een overzicht te bieden van het huidige aanbod van milieuvriendelijke stroom.

Indien u besluit om over te gaan op groene energie kunt u het beste de volgende punten voor uzelf nagaan:

  • Waar komt de schone stroom vandaan die u af gaat nemen
  • Wat kost de duurzame energie t.o.v. uw oude grijze stroom
  • Voor hoe lang gaat u een nieuw contract aan

Wat is groene elektriciteit?

Heeft u er ooit over nagedacht waar elektriciteit (en groene energie) vandaan komt? In het Nederland wordt ongeveer twee derde van onze elektriciteit opgewekt door verbranding van kolen en gas in elektriciteitscentrales. Deze stoten jaarlijks tonnen koolstofdioxide uit. Dit is het belangrijkste gas dat mede verantwoordelijk is voor klimaatverandering en het zogenaamde “Gat in de ozonlaag”.  Verder komt er ook nog een derde van alle in Nederland verbruikte elektriciteit uit kernenergie. Het produceren van kernenergie ligt op dit moment onder vuur vanwege de veiligheid. Er zijn voor- en tegenstanders voor het gebruik van energie uit kerncentrales.

Maar wat is duurzaam nu eigenlijk? Duurzame energie is energie die geproduceerd is uit bronnen die niet leiden tot negatieve neveneffecten voor het milieu. Natuurlijk zal elk type van energie opwekking van elektriciteit een bepaalde soort impact hebben op het milieu, maar sommige bronnen zijn veel ‘groener’ dan andere en daarvoor bestempelen we deze als groene energie. De schoonste energiebronnen zijn die bronnen die de natuurlijke energie stroom aanwezig op de aarde gebruiken en waar processen aan te pas komen die gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Groene stroom uit wind

Groene Stroom uit windDe winden die waaien over Nederland kunnen worden gebruikt om minimaal 15% van onze Nederlandse huishoudens van schone stroom te voorzien. De wind kan door windturbines omgezet worden in energie die men op kan slaan of distribueren.

In de Flevopolder, het IJsselmeer en langs de kust van Zeeland, Groningen en Friesland zijn grote windturbines al jaren een vertrouwd beeld. Op dit moment wordt slechte een klein percentage van alle energie gebruikt in de Nederlandse huishouden opgewekt door windmolens, de regering is echter van plan om in de toekomst grote windmolen parken te realiseren in de Noordzee en hiermee grotere hoeveelheden stroom te produceren dan nu het geval is.

Groene electriciteit uit wind is één van ‘s werelds snelst groeiende energiebronnen van dit moment! De technologie gebruikt in windturbines is sterk verbeterd in de afgelopen tien jaar. De huidige windmolens zijn stiller en veel efficiënter daardoor is de elektriciteit die is opgewekt uit wind nu concurrerend met traditionele stroom opgewekt met behulp van kolen-en kerncentrales. Daarnaast is windenergie één van de minst milieu belastende vormen van energie opwekken die er is. Windenergie is dus een goede vorm van milieuvriendelijk energie en is daarom ook zeker aan te raden.

Zonne-energie
Zonne-enenergie is groene stroomVeel mensen geloven dat we niet genoeg zonne-energie op zouden kunnen wekken voor gebruik hier in Nederland, het tegendeel is echter waar.

In feite wordt zonne-energie nu al gebruikt als essentiële stroomvoorziening voor vele soorten apparatuur in zowel afgelegen- als stedelijke gebieden in het hele land. De nieuwste generatie zonne-collectoren hebben tegenwoordig genoeg aan daglicht en zijn dus niet afhankelijk van het opvangen van direct zonlicht. Een fotovoltaïsche (PV) module werkt door het omzetten van daglicht in elektriciteit (zelfs op bewolkte dagen) met behulp van een hoogwaardig ontwikkelde halfgeleider technologie. De overgrote meerderheid van alle zonnepanelen die vandaag de dag beschikbaar zijn gebruiken ‘afval’ silicium uit de computer chip-industrie als het halfgeleider materiaal. Ze kunnen worden geïntegreerd in gebouwen en zelfs verwerkt worden in dakpannen die vrijwel niet te onderscheiden van normale dakpannen. Zo leveren zijn ongezien direct stroom die veel schoner is.

Zonne-energie kan ook worden gebruikt om water rechtstreeks te verwarmen met behulp van speciaal ontworpen watercirculatie systemen. Zelfs op een strenge winterdag kan een bruikbare hoeveelheid warm water worden geproduceerd uit zonne-collectoren op een dak. Een derde manier om een hoog rendement uit zonne-energie te behalen is om nieuwe gebouwen zodanig te ontwerpen dat je maximaal gebruik van de zon kunt maken. Met behulp van deze zogenaamde ‘passieve zonne-energie’ benadering kan een groot deel van de energie die we momenteel gebruiken voor verwarming, verlichting en airconditioning vervangen worden door groene energie rechtstreeks van de zon.

Schone energie uit water opwekken

Energie uit waterWaterturbines worden al meer dan 100 jaar gebruikt om energie (en elektriciteit) te leveren voor meer dan 100 jaar en momenteel voorzien door water aangestuurde turbines bijna 1% van de elektriciteit in Nederland.

Hoewel de meeste van de mogelijke locaties voor grote waterkrachtcentrales voornamelijk in het buitenland liggen kunnen wij in Nederland ook op kleinere sociaal gebruik maken van waterturbines en door water aangedreven dynamo’s die schone energie leveren. Deze kunnen bij een kleine dam of rivier ingezet worden om energie uit water op te wekken voor agrarische bedrijven en koelwatersystemen van grotere bedrijven die zich aan de rivier vestigen.

Golfkracht
In Nederland zijn we gezegend met een aantal van de meest krachtige golfsoorten in de wereld die langs de Noordzeekust 24 uur per dag actief zijn. De wetenschappers zijn continu bezig met het ontwikkelen van apparaten die de energie uit deze golfbewegingen om kunnen zetten in elektriciteit  Door het continu proces van de getijden zullen golven nog tot in lengte van dagen blijven bestaan en door het ontwikkelen van golf bestendige apparatuur kunnen wij voorzien in onze groene energie behoefte van de toekomst.

Het gebruik van ‘getijdenenergie’ is erg in opkomst en er zijn al verschillende landen in Europa (waaronder Nederland) waar op grote schaal proeven worden gehouden met het opwekken en de opslag van groene stroom uit getijden generatoren. Het opwekken van energie uit de getijden is eenvoudig omdat de getijden al jaren voorspelbaar zijn en men dus met nauwkeurigheid de piek- en daluren kan bepalen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie.

Groene stroom uit natuurlijke gassen

Het verbranden van landbouw afval of speciaal geteelde planten kan worden gebruikt als brandstof om kleine energiecentrales te laten draaien. Naarmate planten groeien absorberen ze koolstofdioxide (het belangrijkste gas dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect), dat vervolgens weer wordt vrijgegeven wanneer de planten worden verbrand. Het gebruik van biomassa voegt dus geen extra kooldioxide toe in de atmosfeer. Speciaal gekweekte ‘energie gewassen’ bieden niet alleen een milieuvriendelijke bron van elektriciteit maar ze bieden ook een belangrijke nieuwe kans voor de agrarische sector. Het gebruik van biomassa brengt echter wel een reden tot zorg met zich mee als de landen in bijvoorbeeld zuid Amerika de bestaande oerbossen gaan kappen om deze daarna te herplanten met speciale, snel groeiende, plantensoorten die speciaal voor de productie van biogas gekweekt worden.

Stortgassen
Als vuilnis op de stortplaatsen zich ontbindt dan komt er methaangas vrij. Dit gas kan worden opgeslagen en verbrand in een gasturbine om groene elektriciteit te produceren. Het verbranden van het gas geeft koolzuurgas en methaangas, dat laatste is in feite een nog veel krachtiger broeikasgas dan kooldioxide en daarom is het beter om het te verbranden in een kleine elektriciteitscentrale dan om het methaan te laten ontsnappen in de atmosfeer. In Nederland wordt er weinig gebruik gemaakt van deze methode omdat wij ons huisvuil veelal verbranden.

Afvalverbranding
De Nederlandse bevolking genereert een enorme hoeveelheid afval, en ruimte op stortplaatsen raakt snel op. De beste oplossing zou zijn om zoveel mogelijk van het afval te recycleren n dat doen we in Nederland uiteraard dan ook. Toch is blijft er nog genoeg vuil over dat niet te recyclen is en dat verdwijnt in de verbrandingsoven. De energie die vrijkomt bij het verbranden is niet altijd helemaal duurzaam en zelfs door het gebruik van speciaal ontwikkelde filters die dioxine uitstoot tot het minimum beperken kan met toch niet zeggen dat de elektriciteit uit verbrandingsovens onder de ‘schonere energie’ valt. Veel milieuactivisten zijn nog steeds bezorgd over de uitstoot van schadelijke dioxine en vragen dan ook om nog meer te recyclen.

Groene Stroom

Het gebruik van milieuvriendelijke elektriciteit neemt in Nederland enorm toe en het is de verwachting dat wij met zijn allen binnen afzienbare tijd meer duurzame energie gebruiken dan energie die is opgewekt uit fossiele brandstoffen. Wilt u ook uw bijdrage leveren aan een beter milieu stap dan vandaag nog over op energie die beter is voor het milieu en kijk bij één van de energie leveranciers op onze website voor de groene energie vorm die bij u past.

Stap ook over, doe het nu!